Inici
Impressions digitals
Impressions offset
Impressions gran format
Reclams publicitaris
Invitacions i detalls
Estampació tèxtil
Varis
Contactar


La impressió offset és un sistema d'impressió indirecte, ja que es necessiten els processos de pre-impressió.
És el més utilitzat per a tiratges de gran volum. En grans tiratges de producció el preu de cada impressió és molt inferior al sistema d'impressió digital.

Amb la impressió offset aconseguim unes fotografies d'alta qualitat consistent, més clara i definida que amb altres sistemes d'impressió.

Dispossem de diferents formats de maquinàries per una producció òptima.

Pot imprimir en diferents papers (offset, estucats, cartolines, adhesius, vegetals...) i en diferents gramatges. Pot imprimir en quatricromía o a 1T, 2T ó 3T.

Pot acabar els seus treballs segons les seves necessitats: plegat, enquadernat amb fil vegetal, amb wire-o amb espiral, grapats, amb secs, laminat, amb reserva uvi, vernís, troquelats, encolat...

revistes
catàlegs
llibres
papereria d’empressa                                                                                          targetes de visites
tríptics, díptics, cartells...
carpetes
calendaris personalitzats
flayers, "buzoneo", mailings
etiquetes i adhesius
blocs de notes i blocs amb paper copiatiu
presentacions i dossiers
impressió de cd's i dvd's